Selecteer een pagina

De sloopregelingen zijn voor V-snaar Projecten bekend terrein

De sloopregelingen zijn voor V-snaar Projecten bekend terrein

In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Venray is vastgelegd dat burgerwoningen een maximale inhoudsmaat mogen hebben. Bedrijven met de bestemming ‘Bedrijf’ mogen een maximale oppervlakte hebben. Onder voorwaarden kan echter een grotere inhouds- of oppervlaktemaat, splitsing van een burgerwoning of het bouwen van meer bijgebouwen worden toegestaan. Eén van die voorwaarden is dat in het buitengebied dan kuubs gesloopt moeten worden.

V-snaar projecten koopt én verkoopt de voor de sloopregeling geschikte kuubs. Daardoor kan voor een vast bedrag een kant en klare hoeveelheid kuubs worden geleverd die aan alle voorwaarden voldoen.

De kuubs worden desgewenst vergezeld van een ruimtelijke onderbouwing aangeboden. De koper van de kuubs wordt hiermee geheel ontzorgd.

In geval van aankoop van de kuubs zorgt V-snaar projecten voor de gehele sloop, inclusief de eventuele asbestverwijdering en het na het slopen aanvullen en egaliseren van het terrein.