Ontwikkeling  Uitvoering

V-snaar projecten ontwikkelt uiteenlopende projecten voor bedrijven, particulieren en overheden.
In voorkomende gevallen zorgt V-snaar projecten ook voor de uitvoering van de projecten of delen daarvan. Met kant en klare concepten en locaties wordt gestreefd naar een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefomgeving in met name het buitengebied. Kerngedachte is het koppelen van locaties, vraagstukken en/of partijen in combinatie met ruimtelijk ordenen in de letterlijke zin van het woord. Oftewel circulaire planologie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Michels.

Michels Advies ondersteunt V-snaar projecten bij het aanvragen van de benodigde toestemmingen en vergunningen.

Projecten

Sloopregeling Venray
Sloopregeling
Praktijkcentrum insecten
Verplaatsing intensieve veehouderij
Revolutionaire boerderij Kipster