Aan de Roffert in Castenray is door V-snaar projecten een locatie ontwikkeld voor een vleeskuikenhouderij. Deze locatie is inclusief de benodigde vergunningen verkocht aan een vleeskuikenhouder die elders plaats moest maken voor de ontwikkeling van een natuurgebied.
Op een locatie van 2,7 hectare worden 200.000 vleeskuikens gehouden op het stalsysteem “Stal met luchtmengsysteem voor droging 
strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar”. Op de locatie is nog ontwikkelingsruimte voor een vijfde stal.
Kenmerkend aan de stallen zijn de in het dakvlak geïntegreerde uitstroomopeningen voor stallucht en de in het gebouw geïntegreerde warmtewisselaar.
De bedrijfswoning, stallen en bedrijfsruimte zijn zodanig op het perceel gerangschikt dat de voersilo’s zoveel mogelijk aan het oog onttrokken zijn.
Samen met de toepassing van geprofileerde metaalplaat op de kopgevels, omgezet naar de langsgevels, en in combinatie met erfbeplanting zorgt dit er voor dat het gebouwcomplex goed in het landschap past.