V-snaar projecten heeft een in het oog springend, maar functioneel ontwerp gemaakt voor de revolutionaire boerderij Kipster. Een bijzonder ontwerp voor een bijzondere boerderij. Daarnaast heeft V-snaar projecten een geschikt stuk grond met vergunningen geleverd om de eerste Kipster boerderij te kunnen realiseren.

Belangrijke kenmerken van boerderij Kipster zijn:
50% daglichttoetreding door lichtstraat en glazen wand met noorderlicht
silo’s en installaties zijn geheel inpandig gesitueerd
bezoekersruimte met mogelijkheid om op ooghoogte naar kippen te kunnen kijken
ruimte voor educatie en voorlichting
aandacht voor mens, dier én milieu
niet alleen buiten, maar ook inpandig een binnentuin, ingericht als speelplaats
dakvlak wat volledig bestaat uit zonnepanelen
modulaire opzet, een volgende stal kan met behoud van het kenmerkende ontwerp eenvoudig kleiner of groter worden gemaakt

V-snaar projecten heeft zorggedragen voor de omgevingsvergunning met de activiteiten bouwen, milieu, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, alsmede de benodigde vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming.

In 2018 kreeg Kipster een eervolle vermelding bij de Dutch Daylight Awards voor het ontwerp van het gebouw. Bekijk hieronder de video-impressie.

[youtube v=”6UVHGogDFX8″]